AJANVARAUS
Perhe-arte

Synnytyskeskustelu

Kätilöpalvelut
VARAA AIKA

Synnytys on yksi ihmiselämän merkittävimmistä kokemuksista. Se vaikuttaa koko perheeseen ja on tapahtuma, jonka synnyttänyt muistaa varmasti koko loppuelämänsä. Synnytyssairaalassa käytävän synnytyskeskustelun aikana synnytys on vielä hyvin tuore tapahtuma. Synnytystä seuraavien päivien aikana tuoreen perheen mieli on usein vielä myllerryksessä, ja synnyttäjällä hormonien vaihtelut vielä lisäävät myööerrystä. Usein mieli palaakin synnytykseen jonkin ajan kuluttua uudelleen ja tällöin monet asiat saattavat nousta mieleen ja pohdituttaa eri tavalla. Synnytys kokemuksena saa oman muotonsa vasta kun siitä on kulunut hiukan aikaa.

Koska synnytys muokkaa niin merkittävällä tavalla synnyttäjän minuutta ja kehonkuvaa, korostuu myös synnytyksen jälkipuinnin merkitystä. On tärkeää, että tuoreet vanhemmat saavat käydä rauhassa läpi kokemuksiaan. Mikäli kokemuksia ei käydä läpi ammattilaisen kanssa, voi moni kysymys jäädä usein ilman vastausta. Vaikka synnytys olisi mennyt päällisin puolin hyvin, voi silti vanhempien mieleen jäädä jokin asia kaihertamaan, miten tulin kohdatuksi ja kuulluksi, olimmeko tietoisia siitä, mitä milloinkin tapahtuu, koimmeko olomme turvalliseksi.

Kätilön työssä kohtaamme usein uudelleensynnyttäjiä, jotka havahtuvat vasta uudelleen raskaana ollessaan niihin kirjaviin tunteisiin, joita synnytys on muistoihin jättänyt. Toisinaan nuo muistot saavat aikaan erilaisia pelkoja tulevaa synnytystä kohtaan. Monia synnytyspelkoja voi lieventää sillä, että synnyttäjä saa kokea aloittavansa ”puhtaalta pöydältä”. Synnytys saattaa herättää monenlaisia tunteita myös synnyttäneen puolisossa ja myös heidän kysymyksiinsä haluamme antaa vastauksia.

Vastaanotolle saa tulla vauvan kanssa, koko perheenä, puolison kanssa tai yksin. Voimme käydä keskustellen läpi koko synnytyksen ja kätilömme voivat vastata mieltä askarruttamaan jääneisiin kysymyksiin. Jälkikeskusteluja pitävät kätilöt ovat kaikki itse olleet synnytyssalissa töissä ja ovat hoitaneet synnytyksiä.

Synnytyksen jälkeen synnyttäjä saattaa kokea jäävänsä ikään kuin syrjään fokuksen keskittyessä vastasyntyneen seurantaan ja hoitoon. Synnytyksen jälkikeskustelukäynnillä keskitymme jälleen synnyttäjään toki koko perhe huomioiden. Jälkikeskustelukäynnillä voimme myös käydä läpi synnytyksestä palautumista ja imetyksen käynnistymistä. Vastaanottomme muokkautuvat kunkin tarpeiden mukaisiksi joustavasti.

Kysy lisää!

0207 345 510

Tai lähetä viesti

    Toimipiste: