Synnytyspelkoa voi hallita

Lähes kaikki naiset, raskaana olevat tai perheenlisäystä suunnittelevat, jännittävät synnytystä. Jännittäminen on täysin luonnollista, mutta jos jännitys vaihtuu synnytyspeloksi ja alkaa vaikuttamaan naisen elämässä enenevästi, olisi tuntemuksia ja ajatuksia tärkeää päästä käsittelemään ammattilaisen kanssa. Raskausaikana äitiysneuvolan terveydenhoitajan tai kätilön tulisi ottaa aihe puheeksi viimeistään raskauden puolivälissä, odottaja voi kuitenkin halutessaan ottaa sen puheeksi jo aiemmilla käynneillä. Pelon myöntäminen voi olla vaikeaa, mutta riittävän avun saaminen on tärkeää, sillä käsittelemätön synnytyspelko voi vaikuttaa moniin asioihin niin raskaudessa, synnytyksessä kuin vauva-arjessakin.

Yksi merkittävä synnytyspelkoa lieventävä tekijä on asiantunteva, laadukas synnytysvalmennus. Mitä enemmän synnyttäjällä puolisoineen on tietoa synnytyksestä kaikkinensa, sitä helpompaa lähestyvään synnytykseen on valmistautua.

Synnytyspelkoon saa apua

Myös oman kehon tuntemuksella on suuri merkitys pelon hallinnassa. Kun on jo hyvissä ajoin harjoitellut esimerkiksi erilaisia rentoutumiskeinoja liikkeen, äänen tai mielikuvaharjoitusten avulla, on niitä taitoja helppoa soveltaa myös synnytyksen aikana. Se auttaa myös hallinnantunteen menettämisen pelossa, kun tietää että pystyy rentoutumaan opitulla tavalla ja siten saamaan tuntuman oman kehonsa viesteihin. Rentoutunut keho on tärkeä osa synnytyksen edistymistä.

Tätä keinoa usein itse pyydän asiakkaita kokeilemaan pitäessäni synnytysvalmennuksia tai sype-keskusteluita; jos puret hampaasi oikein tiukasti yhteen, voit tuntea miten lantionpohjan lihaksesi supistuvat. Ja toki päinvastoin — kun tietoisesti rentoutat leuan, lantionpohja rentoutuu ja synnytyksessä se tarkoittaa sitä, että syntyvän vauvan on helpompi laskeutua alaspäin lantiossa. (Kokeile vaikka!)

Pelko on tunne ja primitiivinen reaktio, minkä tarkoituksena on suojella meitä. Synnytyspelkoa on kuitenkin mahdollista hallita. Mitä aiemmin pelon ja siihen vaikuttavien tekijöiden käsittelyn aloittaa, sitä todennäköisemmin pelon saa hallintaan. Pelon myöntämistä ei tarvitse hävetä, jokainen reagoi elämässä tapahtuviin asioihin omien kokemustensa ja aiempien tapahtumien kautta.