Synnytyksen latenssivaiheesta – Osa 2

Latenssivaihe on osa synnytyksen ensimmäistä vaihetta eli avautumisvaihetta. Synnytyksen avautumisvaiheeseen kuuluu latenssivaiheen lisäksi aktiivinen vaihe, joka alkaa kohdunsuun ollessa 4–6 cm auki. Synnytysten vaiheiden määritelmä vaihtelee käytetyn lähteen mukaan. Jokainen synnytys on yksilöllinen ja sen vuoksi latenssivaihekin voi olla samalla henkilöllä eri raskauksissa erilainen. Latenssivaiheen kesto vaihtelee paljon ja esimerkiksi WHO ei ole antanut määritelmää normaalin latenssivaiheen kestolle. Latenssivaiheen määritelmästä ei ole apua synnyttäjän ottaessa yhteyttä tai hänen saapuessa synnytyssairaalaan, sillä arvio synnytyksen tilasta tehdään haastattelun, sisätutkimuksen ja osittain myös intuition perusteella. Latenssivaiheen tunnistaminen voi olla vaikeaa ja toisinaan se voidaan määrittää vasta synnytyksen myöhemmässä vaiheessa tai vasta synnytyksen jälkeen.

Milloin sairaalaan?

Osa synnyttäjistä saapuu sairaalaan synnytyksen latenssivaiheessa. Latenssivaiheessa kohdunsuun avautuminen on aktiivista vaihetta hitaampaa ja ei ole ennenkuulumatonta, että raskaana olevan kivuliaina kokemat ja säännöllisesti tulleet supistukset hiipuvat tai jopa lakkaavat kokonaan. Tehtyjen tutkimusten mukaan aikainen sairaalaan saapuminen lisää todennäköisyyttä synnytykseen puuttumiselle. Osittain tämän vuoksi synnyttäjien kannustetaan olemaan kotona mahdollisimman pitkään. Osa synnyttäjistä kokee sairaalassaolon turvallisuutta lisääväksi tekijäksi, kun taas toinen osa kokee kodin häiriöttömäksi ja rauhallisemmaksi tilaksi viettää synnytyksen alkuvaihetta. Päätös sairaalaan lähtemisestä on aina synnyttäjän päätös. Lähtöpäätökseen vaikuttavat mm. synnyttäjän kivunsieto, synnytyksen etenemisen varmuus, saadut neuvot sekä myös sairaalamatkaan liittyvät huolet. Kätilön tuki on sairaalassa helposti saatavilla ja synnytykseen liittyvät oireet on helppo antaa kätilön arvioitavaksi. Moni synnyttäjä kaipaa ammattilaisen arviota synnytyksen vaiheesta ennen päätöstä kotiutua latenssivaiheessa.

Kivunlievitys ja ravinto

Sairaalassa latenssivaiheen synnyttäjä voi hyödyntää kivunlievityksessä samanlaisia keinoja kuin kotonakin. Mm. lämpöpakkaus, lämmin suihku, TENS-laite, hieronta ja suun kautta otettavat särkylääkkeet ovat mahdollisia käyttää omien mieltymysten ja sairaalan tarjoamien vaihtoehtojen mukaan. Latenssivaiheen hoitoon sairaalassa vaikuttaa paljon sairaalan omat ohjeistukset ja mahdollisuudet erilaisiin kivunlievityksiin. Kun synnyttäjä on saapunut sairaalaan, takana voi olla jo pitkäkin aika supistelua kotona. Jokaisen synnyttäjän kohdalla tilanne kartoitetaan yksilöllisesti ja mietitään, mikä juuri hänen tilanteeseensa olisi paras ratkaisu ja kivunlievitys. Latenssivaiheen hoidossa olennaista on, että se räätälöidään synnyttäjän tarpeiden, toiveiden ja pärjäämisen mukaan. Toisinaan voi olla tarpeen lääkkeettömien menetelmien lisäksi lääkitä synnyttäjää miedoin lääkkein ja näin tarjota synnyttäjälle hänen kaipaamansa lepohetki. Koska latenssivaiheessa synnytystä on vielä paljon edessä, lepääminen ja voimien kerääminen on usein tarpeen. Latenssivaihe voi olla pitkä ja kuluttava, joten silloinkin on tärkeää pitää huolta ruoan ja juoman saannista. Synnytyksen aikana saa syödä ja juoda, ellei ole toisin ohjeistettu. Riittävä ravinnon ja nesteensaanti auttaa jaksamaan synnytyksen aikana.

Latenssivaiheessa on tärkeää säilyttää usko synnytyksen etenemiseen ja normaaliuteen. Puolison tai tukihenkilön tuki on ammattilaisen tarjoaman tuen lisäksi merkityksellinen. Joissain sairaaloissa tukihenkilöllä on mahdollisuus jäädä yöksi sairaalaan perhehuoneeseen. Toisinaan voi olla hyödyksi tukihenkilöllekin käydä lataamassa akkuja kotona.

Kirjoittaneet
Sanna Pietiläinen, Marjaana Lepistö ja Riikka Keränen
Kätilö (AMK)
Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat
Metropolia ammattikorkeakoulu

Lähteet

Kukko, Sanna-Kaisa & Uotila, Jukka 2021. Synnytyksen latenssivaihe ja sen hoito. Lääkärilehti 4/2021: 196–200.

NICE. National Institute for Health and Care Excellence 2017. Intrapartum care for healthy women and babies. Clinical guideline. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/Recommendations#latent-first-stage-of-labour Viitattu 16.1.2023.