Lastenneuvola

LAPSIPERHEEN KASVU ON AIKAMATKA VAUVASTA KOULUIKÄÄN – YKSITYINEN LASTENNEUVOLA ON MUKANA TUKEMASSA JA AUTTAMASSA.
Yksityinen lastenneuvola on apuna tukemassa perhettä ja siellä edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvun kehitystä sekä tuetaan vanhempia lapsen turvallisessa kasvatuksessa sekä huolenpidossa. Perheen arkeen ja keskinäiseen parisuhteeseen annetaan tarvitaessa myös neuvoja ja ohjausta.

Neuvolakäynnit voivat olla yksittäisiäkin käyntejä tarpeen mukaan, kuten esim. vastasyntyneen vauvan punnitukset tai imetysohjaus. Käynnit voidaan toteuttaa neuvolassa tai kotikäyntinä.

Yksityinen lastenneuvola on apuna tukemassa perhettä heti vauvan syntymästä alkaen. Neuvolassa tuttu terveydenhoitaja seuraa kasvun kehitystä säännöllisesti.

Vauvan ensimmäisenä vuotena käyntejä on vähintään kymmenen ja 1 vuoden iästä eteenpäin kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset toteutetaan yhteistyössä kunnallisen neuvolan kanssa.

Neuvolan palveluihin kuuluu kasvunseuranta, ikäkausitarkastukset, imetys- ja ravitsemusohjaus, neuvontaa ja ohjausta sekä vertaistuki.

Neuvolassa on mahdollista tavata terveydenhoitaja myös kouluiässä. Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua yksittäisille käynneille tarkastuksiin tai keskustelemaan. Lastenneuvola toimipaikkamme sijaitsee lahdessa.