Kuka haluaa kätilön?

Minulta kysytään usein, kuka valitsee yksityisen neuvolan raskauden seurantaan. Perhe-Arten palveluiden pariin hakeutuneilla asiakkailla syitä on monia. Asiakkaat toivovat iltaan painottuvia vastaanottoaikoja tai haluavat varmistaa, että raskautta seuraa koko raskauden ajan yksi ja sama henkilö. Asiakkaina on myös ulkomaalaisia, jotka eivät kuulu julkisen äitiysneuvolan piiriin. Kyseessä voi yhtä hyvin olla ensisynnyttäjä puolisoineen, joka kaipaa laajaa tietoperustaa ja ymmärrystä raskautensa tueksi tai uudelleen synnyttäjä, joka toivoo henkilökohtaista ja yksilöllistä otetta raskauden ajan seurantaan. Useimmiten valinnan taustalla on kuitenkin edellinen raskaus, johon on liittynyt erityispiirteitä, joihin perhe olisi halunnut enemmän tukea ja kokee, ettei sitä ole saanut.

Suomessa kätilöt ovat työskennelleet vuoteen 1972 asti neuvoloissa. Vuonna 1972 tuli voimaan kansanterveyslaki, jonka myötä äitiysneuvoloihin tulivat kätilöiden sijasta terveydenhoitajat ja asiantuntemus painottui raskauden erityiskysymyksistä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, terveyskasvatukseen ja perheen tukemiseen. Kätilöiden työpanos raskauden hoidossa on tämän jälkeen näkynyt enemmän vain sairaalaympäristössä äitiyspoliklinikoilla ja synnytysosastoilla.

Kätilöiden kaipuu näkyy selkeästi tämän hetken yksityisessä palveluntarjonnassa. Kätilöiden perustamia yrityksiä tuntuu syntyvän koko ajan entistä enemmän. Kätilöiden asiantuntemusta ja kokemusta raskauteen liittyvissä kysymyksissä, synnytykseen valmistautumisessa ja itse synnytyksessä arvostetaan korkealle. Kuten myös kätilön ammattia itsessään. Lasta odottavat perheet, meidän asiakkaamme, ovat elämän tärkeimpien tapahtumien äärellä tiedonhaluisia ja haluavat panostaa raskauden hoitoon ja synnytykseen valmistautumiseen. Tähän tarpeeseen etsitään kätilöä, jonka erityisosaamisalaa seksuaali- ja lisääntymisterveys on.

Perhe-Arten kätilöt ovat käytettävissänne erityisosaajina ja rautaisina ammattilaisina, mutta ennen kaikkea ihmisenä ihmiselle. Toivomme pystyvämme kulkemaan rinnalla yhdessä elämänne tärkeimmistä ajanjaksoista, oman pienen lapsen odotuksessa ja sen ihmeellisyydessä. Aika on ainutlaatuista, se voi olla hehkuvaa kauneutta tai se voi olla moninaisten asioiden pohdiskelua ja huolta omasta kohdussa kasvavasta aarteesta. Sisältyypä raskauteen millaisia ajatuksia ja vointia tahansa, on jokainen raskaus ja vanhemmuuteen kasvu erityistä aikaa ja me olemme täällä juuri teitä varten, jos kätilön kaipuu nousee pintaan pienissä tai suuremmissa asioissa.

– Maiju