Keskenmenosta

Lämmin valonpilkahdus
tulevan onnen aavistus.
Enkelin siiven havinaa
rakkaan pienen tuhinaa.
Valo ja onni suruksi muuttui,
yhtäkkiä jotain minusta puuttui.
-kätilö Katja Toivonen-

Teemme Perhe-Artella kaikista eniten alkuraskauden ultraäänitutkimuksia. Pääosin työskentelemme iloisten asioiden äärellä. Hyviä uutisia on aina helppoa ja mukavaa antaa. Mitä useampi asiakas käy meillä alkuraskaudessa sitä todennäköisempää on, että kohtaamme myös surullisia asioita kuten keskenmenoja.

Alkuraskauteen liittyvät esitiedot käydään jokaisen asiakkaan kohdalla tarkasti läpi. Esitietojen aikana kätilön tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettava ajatus raskausviikoista ja raskauden tilasta. Joskus jo esitietoja läpikäydessä kätilön mieleen saattaa tulla ajatus mahdollisesta keskenmenosta. Asiakaskin saattaa olla jo valmiiksi huolissaan raskauden etenemisestä. Joskus saattaakin käydä niin, että sekä kätilö että pariskunta joutuvat yllättäen pettymään ultraäänitutkimuksen aikana. Raskaus ei olekaan edennyt toivotusti. Alkio ei ole normaalisti kasvanut tai alkiolta ei löydy sykettä.

Ultraäänitukimuksen näkymää verrataan esitietoihin ja pohditaan onko näkymä mahdollinen vai onko kyseessä keskenmenotilanne. Joskus kalenterin uudelleentarkastelun päätteeksi ja kaikki pienetkin esitietoihin liittyvät seikat huomioiden päädymme suosittelemaan kontrollia raskauden normaalin etenemisen varmistamiseksi. Toisinaan joudumme esitietoihin ja ultran näkymään vedoten toteamaan, että tilanne vaikuttaa vahvasti keskenmenotilanteelle. Pahoittelun jälkeen kätilö selittää näkymän asiakkaalle mahdollisimman tarkasti ja perustelee keskenmenoon liittyvät faktat.

Joskus saattaakin käydä niin, että sekä kätilö että pariskunta joutuvat yllättäen pettymään ultraäänitutkimuksen aikana. Raskaus ei olekaan edennyt toivotusti. Alkio ei ole normaalisti kasvanut tai alkiolta ei löydy sykettä.

Keskenmenoja on kolmenlaisia. Ensimmäinen ja tyypillisin keskenmenomuoto on spontaanisti vuodolla alkanut keskenmeno, jonka nainen voi itse todeta vuodon alettua. Kohtu tyhjenee yleensä itsellään. Toinen vaihtoehto on keskeytynyt keskenmeno, jossa alkion kehitys on jossain vaiheessa raskautta päättynyt. Tuulimunaraskaus on kolmas keskenmenon muoto, jossa kohtuun kehittyy raskausontelo mutta ei alkiota. Kahdessa viimeisimmässä keskenmenotilanteessa raskausoireet saattavat jatkua normaalisti eikä naisella ole minkäänlaisia oireita, jotka viittaisivat keskenmenoon.

Keskenmenotilanteessa asiakkaasta voidaan tehdään lähete sairaalaan ennalta sovittujen lähetekäytöntöjen mukaisesti. Sairaalan vastaanotolla lääkäri vielä virallisesti toteaa tilanteen ja tekee jatkohoitosuunnitelman. Useimmiten keskenmenoon liittyvä kohduntyhjennys tehdään lääkkeellisesti. Asiakas saa lääkärin vastaanotolla kohtua tyhjennykseen valmistavan Mifegyne-tabletin, jonka jälkeen asiakas ottaa 1 – 3 päivän päästä varsinaiset tyhjennyslääkkeet joko kotona tai sairaalan osastolla. Kohdun tyhjentyminen vie yleensä joitakin tunteja, jolloin asiakkaalla on supistustyyppisiä kipuja ja runsaampaa vuotoa. Lääkäri määrää tyhjennyspäivälle asiaankuuluvan kipulääkityksen.

Yksittäinen keskenmeno ei lisää seuraavan raskauden keskenmenon riskiä ja onkin usein vain huonoa tuuria.  Muistutamme, ettei asiakas ole itse voinut vaikuttaa keskenmenoon ja usein taustalla on jokin alkion kehityshäiriö, jonka luonto korjaa keskenmenolla. Keskenmenot ovat yleisempiä kuin ajatellaan ja jopa sinua hoitavalla kätilöllä saattaa olla takana keskenmenokokemus. Monissa perheissä on vähintään yksi keskenmeno taustalla mutta asiasta voi olla vaikeaa jutella. Asian läpikäyminen on kuitenkin erittäin tärkeää ja kannustammekin juttelemaan avoimesti keskenmenosta. Myös meille voi halutessaan varata keskusteluajan.

Keskenmeno on aina surullinen tapahtuma ja iso menetys pariskunnalle. Keskenmeno saattaa näyttäytyä muun muassa hämmennyksenä, suruna tai vihana. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja suotaviakin. Me Perhe-Artella korostamme henkisen puolen käsittelyn tärkeyttä. Kannustamme pariskuntaa käsittelemään asian yhdessä läpi toinen toistaan tukien. Tarjoamme keskenmenoasiakkaille kontrollisoittoa parin viikon päähän. Tuon puhelun tarkoituksena on varmistaa, että asiakas on päässyt asiaankuuluvaan hoitoon ja keskenmenon henkisen puolen käsittely on lähtenyt käyntiin. Puhelun aikana kätilö voi tarvittaessa ohjata asiakkaan vertaistuen pariin.