Imetysohjauksesta

Imetys on varmasti yksi kaikkien polarisoivimmista aiheista raskauden ja vanhemmuuden kentällä. Jokaisella on jokin ajatus tai mielipide asiasta.

Sosiaalisen median nousun kautta imetys ja vanhemmuus on ollut täysin eri tavalla esillä kuin ennen. Siinä missä tietoa ja tukea on nykyään helpostikin saatavilla, on myös mielipaha, syyllistäminen ja erilaiset uskomukset läsnä keskustelussa.

Imetykseen liittyy usein paljon odotuksia ja toiveita, mutta joskus myös paineita.  Omat ajatukset ja tuntemukset voivat jäädä helposti toisten odotusten, olettamuksien ja ohjeiden jalkoihin. Varmaa on ainoastaan se, että jokainen vauva ja jokainen imetys on yksilöllinen. Vaikka virallisilla suosituksilla pyritään hyvään, joskus auttamatta mietin myös kolikon kääntöpuolta. Mitä silloin kun toiveet ja odotukset eivät kohtaakaan, entä silloin kun kokee epäonnistuneensa tai haluaa lopettaa?

Omista tuntemuksistaan ja toiveistaan on hyvä keskustella ammattilaisen kanssa mahdollisimman avoimesti. Jokaisella on oikeus omiin tuntemuksiin ja näistä tulisi saada keskustella rehellisesti ilman pelkoa leimaantumisesta tai huonommuuden tunteesta. Vain tällöin saa oikeanlaista ohjausta, toisinaan tuuletus ja kuuntelevat korvat riittävät auttamaan

Taikakeinoa tai varmaa reseptiä onnistumiseen ei ole. Onneksi kuitenkin niistä haastavistakin tilanteista voi selvitä oikeanlaisen avun ja ohjeistuksen turvin. Parhaimmillaan imetysohjaus on kuuntelua, tiedonantoa, lohtua ja ymmärtämistä. Toisinaan käynneillä nauretaan ja joskus taas itketään.

Raskaana ollessa ajatukset suuntautuvat luonnollisesti hyvin vahvasti lähestyvään synnytykseen. Imetys piipahtaa monilla mielessä, mutta monesti raskausaikana aiheeseen ei juuri perehdytä. Kun perhe valmistautuu synnytykseen, olisi samalla myös hyvä suunnata ajatuksia tulevaan imetykseen. Hankkia tietoa sekä yhdessä pohdiskella sitä, minkälaisia toiveita ja ajatuksia imetys tulevissa vanhemmissa herättää. Imetysohjaukseen voi hakeutua jo raskausaikana, ei tarvitse odottaa synnytyksen jälkeistä aikaa tai varsinaisten ongelmien ilmaantumista. Raskausaikana toteutettu imetysohjaus voi lisätä luottamusta imetykseen ja kannatella alun vaikeiden kohtien yli.

– Katri / Perhe-Arte

Voit varata meiltä ajan imetysohjaukseen ajanvarauksemme kautta!