Synnytyspelko

         –  Synnytyspelkoon apua keskustelemalla

Synnytys jännittää jokaista naista raskauden aikana. Jännitys ja pelko ovat
normaaleja tunteita niin kauan, kun ne ovat hallittavissa. Pelko on osa
ihmisen suojeluviettiä ja siksi hyvin inhimillinen ja normaali tunne. Silloin, kun pelko alkaa ottaa tilaa keskittymiskyvyltä tai hallitsemaan arkea, on kyse
voimakkaasta synnytyspelosta.
Tärkeintä on saada apua ja tukea synnytyspelkoon. Perhe-Artessa kätilöt
ovat kouluttautuneet synnytyspelon hoitoon. Omatahtinen prosessointi ja
kokonaistilanteen läpikäyminen itselle sopivassa tahdissa on erittäin tärkeää
loppuraskauden, synnytyksen kulun ja vuorovaikutuksen kehittymisen
suhteen.

Milloin synnytyspelosta voi tulla keskustelemaan kätilön kanssa?
Synnytyspelosta voi tulla keskustelemaan silloin, kun koet siihen tarvetta.
Sinun ei tarvitse olla vielä raskaana tullaksesi Perhe-Arten kätilön
vastaanotolle. Jos pelko tulevasta on jo ennen raskautta vallitseva, voit tulla
tapaamaan kätilöä jo silloin. Synnytyspelosta voi puhua missä raskauden
vaiheessa tahansa. Halutessasi synnytyspelkokeskustelut voi toteuttaa myös
kotikäyntinä.

Tavoite on turvallinen raskaus, josta voit nauttia ja tutustua vauvaan jo
raskausaikana ilman ahdistavaa pelkoa. Perhe-Arten SYPE-kätilöt ottavat
vastaan sekä Helsingissä että Lahdessa.

Lahti, Helsinki