Imetysohjaus

– Imetysohjauksen tavoitteena on edistää lapsen, äidin ja samalla koko perheen hyvinvointia. Me autamme sinut ohjatusti alkuun.

Imetyksen onnistumiseen liittyy paljon ulkopuolelta tulevia paineita.
Epävarmuutta, pelkoja tai imetykseen liittyviä vaikeuksia on vaikea sanoa
ääneen. Nykypäivän vaatimusten keskellä epäonnistunut imetys koetaan
huonona äitiytenä. Äitiys itsessään on niin suuri käsite ja siinä täydellisesti
onnistuminen lisää naiseen kohdistuvia paineita merkittävästi.
Imetykseen liittyvät vaiheet ja kasvukivut ovat täysin inhimillisiä. Sekä sinä
äitinä että vauvasi opettelette hyvää imuotetta, imetykseen liittyvää teidän
välistänne vuorovaikutusta, viestien tulkitsemista. Lisäksi imetys muuttuu
vauvan kasvaessa ja siinä on erilaisia vaiheita. Kipukynnyksiä, ajatuksia,
epävarmuuksia voi tulla missä kohtaa imetyksen kaarta tahansa. Autamme
sinua kaikissa vaiheissa.
Perhe-Arten kätilöt ovat kouluttautuneet imetysohjaukseen. Autamme sinua
kotikäyntien muodossa tai voitte tulla vauvan kanssa vastaanotolle. Jos jäit
miettimään asiaa ja haluaisit kysyä lisää, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Lahti, Helsinki